Zorgbeleid

Op onze  knipoogschool en met ons knipoogteam dragen we zorg voor elke leerling.  Op onze school kan en mag elke leerling zichzelf zijn, want iedereen is immers uniek.

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Ook in onze school zijn er kinderen die extra aandacht vragen. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen. Het is de taak van ons schoolteam om na te denken over de manier waarop de zorg zal aangeboden worden. Het is heel belangrijk dat problemen zeer snel gedetecteerd worden en er snel gepaste begeleiding wordt aangeboden. Zorg dragen voor alle kinderen behoort tot onze belangrijkste taak op school
 
Ons uitgewerkte zorgbeleid vinden jullie hier.