Leerlingenraad

Op onze school hebben we elk schooljaar een leerlingenraad.  Vanaf het 3de leerjaar worden per klas telkens 2 leerlingen verkozen om te zetelen in deze leerlingenraad.  Deze leerlingen vertegenwoordigen de stem van al onze leerlingen.  Ze denken samen na over allerlei schoolprojecten en over hoe we van onze knipoogschool een nog leukere en warmere plek kunnen maken.

Hier vind je de leerlingen die dit schooljaar in de leerlingenraad zetelen.