Taalbeleid

De Nederlandse taalontwikkeling speelt een cruciale rol om tot succesvol leren en leven te komen. Op school vormt taal immers het medium waarin heel wat leerinhouden en compententies worden aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd. We noemen taalontwikkeling dan ook een belangrijke ‘sleutelcompetentie’. 
Ons schooleigen Taalbeleid vinden jullie hier.