Ondersteuningsnetwerk Kempen

Het 'Ondersteuningsnetwerk Kempen' werkt samen met leerlingen en hun leraren (teams) met een hulpvraag in 162 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met CLB en pedagogische begeleiding.  Het ondersteuningsnetwerk ondersteunt in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

Het is een team met verschillende disciplines; o.a. leerkrachten lager en secundair onderwijs, kleuterleidsters, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen, sociaal verpleegkundigen en psychomotorische therapeuten met verschillende achtergronden en expertise.

Ankerfiguur voor onze school:
Lise Van Turnhout