Engagementsverklaring WaterSchool met Neteland

Het voorbije jaar werkten we binnen het scholenplatform Neteland rond het thema “gezonde scholen”. We kregen in het voorjaar een toelichting van Laura Vandeweghe (Vlaams Instituut Gezond Leven). Kinderen die gezond eten en bewegen zijn gezonder: zowel fysiek als mentaal. Dit heeft impact op het leren. Scholen kunnen hier een belangrijke rol spelen.

Met zone Neteland vormen we een coalitie voor een sterk en moedig gezondheidsbeleid: alle 28 basisscholen uit Neteland doen mee (breed draagvlak, 8.790 leerlingen betrokken!) en de gemeenten kunnen dat mee promoten. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakt van de regio Neteland een pilootproject en ondersteunt met alle expertise.

Gisteren ondertekenden alle directies en burgemeesters een engagementsverklaring 'Samen werken aan gezonde scholen in Neteland'.  Dat gebeurde in belevingscentrum Hidrodoe in Herentals waar de vernieuwde belevingsruimte 'Watermaker' officieel werd geopend.

Ons 4de leerjaar won ook de waterwedstrijd door creatief uit de hoek te komen rond 'water drinken'.  Zij mochten gisteren ook mee naar Hidrodoe en kregen een Meet en Greet met Marcske van F.C. De Kampioenen, de peter van dit waterproject.  
Onze leerlingen mochten aansluitend de proefjes en activiteiten ontdekken in dit leuke watercentrum.  Ook kwamen de reporters van RTV langs om hen te interviewen.

Samen werken we aan een gezonde knipoogschool!