Juf Nikki - zorgcoördinator

Als zorgcoördinator volg ik alle leerlingen op vanaf hun eerste schooldag tot bij de overstap naar de secundaire school.  Binnen onze zorgwerking staat het goed voelen van onze kinderen centraal.  We proberen er te zijn voor onze knipoogjes door ze bij te staan.  We willen hen veren geven om sterke en krachtige vleugels mee te ontwikkelen. Dit doen we door:
  • de leerlingen gepast te begeleiden zodat deze sterk worden om zelf de vleugels te kunnen spreiden
  • een warme en veilige omgeving te creëren, kortom eentje waar we altijd klaar staan voor onze knipoogjes en waarin ze kunnen uitgroeien tot een uniek individu
  • een luisterend oor te zijn voor ouders met wie we de handen in elkaar slaan
  • een helpende hand en steun te zijn voor de leerkrachten die dag in dag uit het beste van zichzelf geven
  • open te staan voor nieuwe inzichten die kinderen nodig hebben voor de toekomst en de hedendaagse maatschappij
Altijd welkom!